AI, Big Data & Data Science สำหรับ Natural ERP, Open Source Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Telephone Billing
• Home
• Telephone
- Special Billing
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB
ประวัติความเป็นมา ( กว่าจะมา R&D ด้าน OODB สำหรับ AI และ ERP )

 • สมัยผมเรียนวิศวะคอมบางมด ปี 2 ผมกินนอนกับ Sun WorkStation มูลค่าเครื่องละ 5 ล้านบาท ในห้อง VLSI Lad ปิดเทอมมี Professor ต่างประเทศมาอบรม ณ. บางมด ซึ่งทั้งหมดเป็นคณาจารย์จากทั่วประเทศ ผมเป็นนักศึกษาคนเดียว เพราะอาจารย์ผม ซึ่งดูแลโครงงานนี้ ได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ( ผมจึงได้รับมอบหมายเข้าอบรมแทน รวมถึง Software ด้าน CAD/CAM ของค่ายต่าง ๆ ที่มานำเสนอสถาบันด้วย )

 • ช่วงปิดเทอมใหญ่ ปี 2 เมษายน 2532 ผมออกมารับจ้างเงินเดือน ๆ ละ 3,000 บาท ต้องทำงานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง หาเงินซื้อ Text Book เพื่อมาทำวิจัยด้าน VLSI จนพัฒนา PABX ขนาดใหญ่ 2,048 เลขหมาย สำเร็จคนแรกของไทย โดยมีจุดเด่นที่ Object Oriented Assembly กว่า 5,000 บรรทัด สามารถทำงานแทนวงจร Filter ทำให้ลดอุปกรณ์ และ ลดสัญญารบกวน ลงได้เป็นจำนวนมาก ช่วง +1 ปีเศษของการรับจ้าง มีการติดตั้งไปกว่า 20 Site มากกว่า 20,000 เลขหมาย ( ผลงานดี ผมจึงได้เงือนเดือนเพิ่ม เดือนละ 1,000 บาท เพิ่มขึ้นทุกเดือนจนเงินเดือน 16,000 บาท แต่บริษัทบอกว่า นำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่หลังจากผมออก เพราะเขาไม่อยากให้อยู่ต่อ และ ไม่มีคนพัฒนาต่อได้ ผลงานี้ ก็เงียบหสบไปจากวงการ )

 • ช่วงปี 4 2534 ผมทำโครงงานออกแบบ ALU สำหรับ DSP Chip โดยใช้ Technology เดียวกับ Intel 80286 แต่ด้วยเทคนิคย่อ Logic ด้วย Circuit ทำให้ลด Transistor ลง 4 เท่า ทำให้ Multiply 16 Bit ทำงานได้เร็วกว่า 80286 ประมาณ 4 เท่า ( ซึ่งเทคนิคนี้ใช้มากในการออกแบบ RISC Processor )

 • ปี 2535 ผมย้ายมาทำงานกับรุ่นพี่ลาดกระบัง ดูแล PABX กระป๋อง โดยดูแลทีมช่าง 50 - 100 คน ผมสร้างระบบป้องกันสัญญารบกวน โดยใช้ UPS Online ตัวละเกือบแสนบาทในสมัยนั้น พร้อมแนะนำการติดตั้ง PABX ระบบใหญ่ สำหรับช่างระดับ ปวช - ปวส แบบง่าย ๆ ทำให้ PABX เสถียร พร้อมพัฒนา Telephone Billing บน DOS โดยเป็นภาษาไทย หน้าตาเหมือน Windows ใช้งานง่าย และ สวยงาม แต่เพราะบริษัทที่ผมทำงานไม่ได้ซื้อ Computer ให้ ในฐานะพนักงาน ผมใช้แต่เครื่อง 386DX ของผม ซึ่งทางบริษัทออกให้ก่อนแล้วหักเงินเดืนอผมทุกเดือน ๆ ละ 5,000 บาท ผมจึงมีเพียงเครื่องเดียว และ ต้องเอาข้อมูลลูกค้ามาทดสอบปัญหาต่าง ๆ ทำให้ติด Virus จน C++ Source Code สูญหาย ( แต่ก็เป็นครั้งเดียวที่โดน Virus จำจนตาย หลังจากนั้นผมระวังตลอด และ ผมลงทุนระบบ Backup ระบบสำรอง เป็นหลัก )

 • ปี 2536 ลูกค้ามีปัญหา เนื่องจากชุมสายส่งสัญญายืนยันมาได้แค่ 10% ของชุมสาย ทำให้ Billing ทุกค่าย มีความผิดพลาด 30 - 50% ผมจึงต้องพัฒนา AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้โทรศัพท์ ให้ความผิดพลาดลดเหลือ 3 - 5% และเป็น Service Apartment จึงต้องทำงานแบบ Real-Time ผมเริ่มพัฒนา AI สำหรับ Telephone Billing บน Windows 3.x ซึ่งรองรับเพียง Multi-taking ผมจึงต้องสร้าง Multi-thread เอง พร้อมพัฒนา Object-Oriented DataBase รุ่น 1.0 เต็มรูปแบบ และ รองรับ 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ มีลักษณะการใช้งานตามใจปราถนาเหมือน App บน iPad ในปัจจุบัน ( ไม่มีขั้นตอนเหมือน Application ในยุคนั้น ทำให้ PABX กระป๋อง ห่วย ๆ ขายได้ถล่มถลาย ปีเดียว 800 ชุด จน NEC ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้น ยอดขายตกถล่มถลายเช่นกัน NEC Japan จึงเข้ามาดำเนินการเอง )

 • ปี 2537 ผมออกมาเปิดธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อหาทุนทำงานวิจัยต่อ เนื่องจากบริษัทรุ่นพี่ลาดกระบังไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญา รวมทั้งมีการฟ้อง พรบ.ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ เป็นครั้งแรก เพื่อให้บริษัทเดิมหยุดจำหน่าย Software ตัวเดิมของผม อดีตบริษัท Software ต่างชาติ จะฟ้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าแทน ( ทำให้ PABX กระป๋อง ห่วย ๆ ยอดขายตก และ คนในวงการรู้ดีว่า หากต้องการขาย PABX ต้องซื้อ Billing จากผม )

 • ปี 2540 มีอดีตนักการเมือง ชวนผมให้เข้าไปช่วยงานกระทรวงมหาไทย ให้ไปช่วยพัฒนา e-Government หรือ ระบบบัญชี Online เชื่อมโยงองค์กรบริหารงานท้องถิ่นทั่วประเทศ ผมเข้าไปคุย ณ.กรมการปกครอง ทางกรมฯ ต้องการ Online ตรวจสอบว่า งบประมาณที่จัดลงไปใครประมูลงานได้ เข้าไปคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ต้องการ Online ตรวจสอบงบประมาณด้วยเช่นกัน แต่หนักที่สุด เมื่อเข้าไปคุยกับ อบต & เทศบาล ต้องการลบฐานข้อมูลภาษีแบบไร้ล่องลอย ( สุดท้ายผมกำลังพัฒนาเครื่องมือในการคอรัปชั่น @ Hi-Tech ที่สุดในโลก ผมจึงถอนตัวมาเลี้ยงลูกเล็ก ๆ 3 คนดีกว่า แต่ผมก็ทิ้งท้ายผลงานไว้ เช่น ยุคนั้น Internet เป็นแบบ Modem จึงแนะนำ Internet ตำบท เพื่แเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศ และ สมัยนั้นแบ่งเป็น 5 ภาค การดูแลระบบและบริหารงานต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องยาก จึงขอเสนอแบ่งเป็น 9 ภาค มีการใช้จนถึงปัจจุบัน )

  จาก e-Government เดิมตั้งใจจะใช้ Microsoft DCOM ด้วย C++ MFC แต่เมื่อผันตนเองมาทำ e-Commerce ต้องการรวบรวม ทุก ๆ Transaction ทั่วโลก เปลี่ยนมาเป็น Automatic Transaction Flow ระหว่างองค์กร ระหว่างอุปกรณ์ ทั้ง B2B, B2C & C2C จึงเปลี่ยนมาทำวิจัย R&D ด้วย Java & Jini Network Technology เริ่มต้นเดียวการออกแบบ ERP : Enterprise Resource Planning ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกองค์กร จึงต้องพัฒนา Hi-Speed OODB Engine รุ่น 2.0 ให้ยืดหยุ่นกว่ารุ่น 1.0 ซึ่งเดิมทำงานเร็วกว่า FoxPro หรือ SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า พร้อม Security ในระดับ Record อ้างอิงตาม Human Relation อยู่แล้ว

  แต่เนื่องด้วย Automatic Transaction Flow จะทำให้คนตกงานอย่างมาก ๆ และ การพัฒนาด้วย Java & Jini นั้นง่ายต่อการ Decompiler จะทำให้ผู้คนนำไปแสวงหาประโยชน์แทน รวมทั้งผมไม่มีกำลังพอจะดูแลในเชิง Open Source ผมจึงพยายามค้นคว้าย้ายมาเป็น C++ ร่วมทั้งลูก ๆ ยังเล็ก ๆ ไม่มีเวลา งานประจำธุรกิจหลักก็ล้นมืออยู่แล้ว ( แม้แต่พนักงานของผมก็อยากขโมย Source Code ไปหาผลประโยชน์ แต่หากเขาไม่มี OODB ของผม งานที่เขารับผิดชอบ ก็ไม่สามรถทำงานได้ )

  แต่วันนี้ หากไม่ทำ Automatic Transaction Flow จะทำให้ SME จะล่มสลาย รวมถึงขณะนี้ คนตกงานเยอะแล้ว ผมอยากสร้างเครื่องมือ ให้คนตกงานนำความสามารถของตนเองมาสร้างธุรกิจ ( หาก SME มี Technology ลดต้นทุน ก็จะทำให้ราคาสินค้าลดลง เศรษฐกิจก็สามารถขับเคลื่อนได้ )
Last update : May 05, 2024 10:00 ( Thailand )


Odoo ERP, Open Source are trademarks of Belgian Odoo S.A.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199