AI, Big Data & Data Science สำหรับ Natural ERP, Open Source Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Telephone Billing
• Home
• Telephone
- Special Billing
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Telephone E-Billing รุ่น 17.0 ( Real-Time & Enterprise 2024 )


        Download Upgrade Software ฟรี ...อย่างน้อย 3 ปี ( รองรับ "เบอร์บ้าน 10 หลัก" )

C++\CLI ร่วมกับ Visual C# ในปัจจุบัน

ยกเว้น LDAP \ AD ต้องซื้อ Client \ Server Edition
เพิ่ม Visual C# บน WinForms .NET 8.0 ...เร็ว ๆ นี้

แถมฟรี เฉพาะ ...ผู้ซื้อ Remote Service จาก NaturalNatural E-Billing 2024 ( เพิ่ม ความสามารถต่าง ๆ เพื่อรองรับ Requirements ใหม่ ๆ )


        เน้นพัฒนา Import \ Export ระหว่าง Native C\C++ ร่วมกับ Microsoft Visual C# 2022

        พร้อม Save Report ต่าง ๆ มาเป็น PDF File ด้วย PdfSharp 6.1 ร่วมกับ WinForms .NET 8.0

        กำลัง ...เพิ่ม Excel File ในลักษณะ Pivot Table และ Pivot Chart ด้วย Microsoft OpenXML 3.0

        เพื่อรองรับ Schedule Report ทั้ง Send E-Mail และ Save Document File ต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา

        เฉพาะการพัฒนา WinForms รองรับ High DPI จะทำงานได้ตั้งแต่ Windows 10 & Server 2019 ขึ้นไป

        ในส่วนของ C# WinForms .NET 8.0 แถมฟรี เฉพาะ ...ผู้ซื้อ Remote Service จาก Natural เพราะมันซับซ้อนมาก ๆ

        และ ต้องติดตามตรวจสอบ Bug ของ New Function พร้อมเพิ่มเติม ให้รองรับ Requirements ต่าง ๆ ของลูกค้ารอบด้าน

 • Natural E-Billing รุ่น 16.0 - XXX

  - จะ Development คู่ขนาน ในแนวทางเดิม ไปถึง ...ธันวาคม ปี 2570

  - ปรับปรุง UX / UI ของ C++ MFC ทั้ง Report หรือ Graphic User Interface ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  - เพิ่ม New Function ด้วย C++\CLI บน .NET Fraework 4.7.2 แต่ ผู้ดูแล ต้องมีความสามารถ ในการติดตั้งด้วย


 • Natural E-Billing รุ่น 17.0 - 0XX

  - นำ Source Code รุ่น 16.0 มาเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนา Natural E-Billing รุ่น 17.0

  - พัฒนา & ทดสอบ Automatic Upgrade ข้อมูลเก่า ๆ จากการ Upgrade ครั้งสุดท้าย 10 - 20 ปีก่อน

  - เน้น Compatible กับ New Version ของ Natural Biling รุ่น ...ใหม่ ๆ ทั้ง 15.0, 16.0, 17.0, 19.0 และ 20.0

  - ปรับปรุง Dynamic Web ในลักณะ Built-in Application ให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพิ่มไปเรื่อย ๆ

  - ปรับปรุง UX / UI ของ C++ MFC ทั้ง Report หรือ Graphic User Interface ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  - เพิ่ม New Function ด้วย C++\CLI บน .NET Fraework 4.7.2 แต่ ผู้ดูแล ต้องมีความสามารถในการติดตั้งด้วย

  - เพิ่ม New Function ด้วย Visual C# บน WinForms .NET 8.0 แต่ ผู้ดูแล ต้องมีความสามารถในการติดตั้งด้วย

    หากต้องการ New Function ส่วนนี้ อย่างน้อย ๆ ต้องซื้อ Remote Service จาก Natural เพราะมันซับซ้อนมาก ๆ

    และติดตามตรวจสอบ Bug ของ New Function พร้อมเพิ่มเติม ให้รองรับ Requirements ต่าง ๆ ของลูกค้ารอบด้าน


 • Natural E-Billing รุ่น 17.0 - 1XX

  - รองรับ "เบอร์บ้าน 10 หลัก" น่าจะเริ่มประมาณ ...ตั้งแต่ กลางปี 2568

  - ลูกค้าสามารถ Download ใน New Version มา Upgrade เองได้ ( เหมือน ...เช่นเดิม )

  - สรุป และ จัดทำ YouTube Training เพื่อให้ลูกค้าสามารถ Maintenance ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง


Natural E-Billing, Professional Edition

Develop Billing Software by  Microsoft Visual C++ 2022

Run On Microsoft Windows 7, 10, 11 & Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025


กรณี Upgrade ต่าง Version กันมาก ๆ ควรซื้อ Remote Service เพื่อ Automatic Upgrade และ Consultant

Customize เฉพาะ ...ปรับปรุง CDR / SMDR ( Call Detail Records / Station Message Detail Recording )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


รายปี ***

Remote Service


Remote Maintenance

และ Customize / Year

125 B2001 10,000 10,000 20,000
250 B2002 20,000 15,000 30,000
375 B2003 30,000 20,000 40,000
500 B2004 40,000 25,000 50,000

1,000 B2010 60,000 30,000 60,000
2,000 B2020 120,000 35,000 70,000
3,000 B2030 180,000 40,000 80,000
4,000 B2040 240,000 45,000 90,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )***ช่วงการบริการ Remote Service หากซื้อจาก Natural สามารถ ย้ายเครื่องคอม ได้ตามความจำเป็น ( ลิขสิทธิ์ Software อิงกับ Computer )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB Engine รุ่น 1.17 : Object-Oriented DataBase

  ทำงานรวดเร็วกว่า SQL Scripting มากกว่า 1,000 เท่า

 • เพิ่ม Mapping เพื่อเปลี่ยน Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่มการคิดค่าบริการ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Automatic Print Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • เพิ่ม Data Analytics หรือ Business Intelligence ทั้ง กราฟแท่ง & กราฟเส้น

  และ Schedule Report เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ ตามกำหนดเวลา

  หรือ Schedule Save File เป็น Excel File, Pivot Manual, Word RTF, PDF File & Text File ฯลฯ

  สามารถ Compare Reports เปรียบเทียบยอดสรุป แยกเป็น ราย เดือน, ปี & ย้อนหลัง 12 เดือน 12 ปี

  สามารถ Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้ว Update แสดงผลได้ทันที

 • พัฒนา Graphic User Interface ด้วย Visual C++ กับ C++ MFC : Microsoft Foundation Class Library

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GMz RAM 4 GB สำหรับ Microsoft Windows 7, 10, 11 & 2019, 2022, 2025

 • รองรับ Centralized Telephone Billing รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์แตกต่างกัน พร้อม ๆ กัน ...ไม่เกิน 8 PABX

  ผ่าน TCP/IP, File หรือ RS-232 สำหรับ Interoperation กับ Multi-PABX / IP Phone / Voice Over IP พร้อมกัน

 • อัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Location แต่ละสายนอก & ประเภทการโทร ( พร้อม ๆ กัน หลากหลายสูตร )
Dynamic Web Built-in Application

 • ไม่ได้ทำงานร่วมกับ Web Server

  เพื่อง่ายต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

  รองรับ Dynamic Web ด้วย HTML5, CSS3 & JavaScript

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Multiple Connect ( พร้อมกัน ได้ ...ไม่เกินจำนวน License ของ Windows )

  พัฒนา Web Server แบบฝั่งตัว ไว้ใน Application เพื่อง่ายต่อ Maintenance

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Chrome, Edge, Firefox, Safari หรือ Internet Explorer
Natural E-Billing, Client / Server Edition

Develop Billing Software by  Microsoft Visual C++ 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Windows Server 2019, 2022, 2025


กรณี Upgrade ต่าง Version กันมาก ๆ ควรซื้อ Remote Service เพื่อ Automatic Upgrade และ Consultant

Customize เฉพาะ ...ปรับปรุง CDR / SMDR ( Call Detail Records / Station Message Detail Recording )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


รายปี ***

Remote Service


Remote Maintenance

และ Customize / Year

125 B4001 20,000 35,000 50,000
250 B4002 40,000 40,000 60,000
375 B4003 60,000 45,000 70,000
500 B4004 80,000 50,000 80,000

1,000 B4010 120,000 60,000 120,000
2,000 B4020 240,000 65,000 130,000
3,000 B4030 360,000 70,000 140,000
4,000 B4040 480,000 75,000 150,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )Client / Server File Sharing ( ไม่ ...จำกัด จำนวน Client )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Multi-Monitor ( Real-Time Record )

 • เพิ่ม Python Scripting สำหรับ AI & Data Data Science

 • เพิ่ม Client / Server ผ่าน File Sharing บน Local Area Network

  พร้อม Cache Memory เพื่อลด Data Transfer และ Client ได้ไม่จำกัด

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer ช่วย Server ประมวลผล

  แต่ละ Client สามารถ Dynamic Query หรือ เปลี่ยน Condition ได้อย่างอิสระจาก Server

  และ รองรับข้อมูลมหาศาล Big Data รวมถึงเป็น Real-Time Backup & Mirror ระหว่างกัน

 • ทำงานร่วม ( Auto Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory แต่ต้องมีการ Approve ก่อน

  รวมทั้งมีผลให้ Client \ Server สามารถ Automatic Single Logon ผ่าน LDAP \ Active Directory

 • เพิ่มการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( คล้าย ๆ ชุมสายโทรศัพท์มือถือ แยกตาม Promotion )

 • เพิ่มการคิด "ลำดับส่วนลด" ตามค่าบริการหรือปริมาณการใช้โทรศัพท์ แต่ละกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )

Last update : May 05, 2024 10:00 ( Thailand )


Odoo ERP, Open Source are trademarks of Belgian Odoo S.A.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199