AI, Big Data & Data Science สำหรับ Natural ERP, Open Source Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Telephone Billing
• Home
• Telephone
- Special Billing
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Enterprise Resource Planning
• Business Planning
- Natural Account
- Natural Business
- Natural Commerce
• Business Enterprise
- Natural E-Account
- Natural E-Business
- Natural E-Commerce
• Business Exclusives
- Natural X-Account
- Natural X-Business
- Natural X-Commerce


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Natural Universal Biling รุ่น 20.0 ( Fluent 2025 )


        ติดตั้งง่าย ๆ ผ่าน Microsoft Store ( Upgrade ...ฟรี 10 ปี รองรับ "เบอร์บ้าน 10 หลัก" )


        สำหรับลูกค้า ...ที่ ซื้อ Upgrade License ปีละ 25% ( Max 100% ) กับ Natural Technology

        แถมฟรี Remote Service เป็นระยะเวลา ...ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันซื้อ Software License ในปีแรก สำหรับการซื้อ Upgrade License ปีละ 25% กรณีขั้นต่ำ 50,000 บาท ( ยกเว้นหากเกิน 3 ปี จะเริ่มนับจากวันที่ซื้อ 100% Upgrade License ครั้งสุดท้าย )

App Sandbox สำหรับ Client / Server Application ทำงานบน Windows 10, 11 & Server 2019, 2022

 • เพิ่ม Web API ตามมาตราฐาน Microsoft Graph API พัฒนาด้วย Visual C#

  โดยแยก Real-Time ASP.NET with SignalR ( Web Application ) ออกมาต่างหาก

 • พัฒนา OODB ด้วย Visual C++/WinRT ทำงานเร็วกว่า SQL Scripting มากกว่า 1,000 เท่า

 • เฉพาะ C++ UWP ทำงานใน Sandbox ข้อมูลต่าง ๆ ของ Application จะไม่มีใครสามารถ Access ได้

  แม้แต่ Administrator ( ปลอดภัยจาก Virus, Spyware, Malware, Ransomware หรือ Hacking ได้ 99%

  อีก 1% อาจมีปัญหาจาก Bug ของ Microsoft Windows เท่านั้น แต่ทาง Technical ถือว่า 100% ครับ )Professional Edition

Develop by  Visual C# 2022 , Multi-platform App

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Windows Server 2019, 2022, 2025


กรณี Upgrade ต่าง Version กันมาก ๆ ควรซื้อ Remote Service เพื่อ Automatic Upgrade และ Consultant

Customize รวมการปรับปรุง CDR / SMDR ( Call Detail Records / Station Message Detail Recording )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


รายปี ***

Remote Service


Remote Maintenance

และ Customize / Year

125 412001 - - -
250 412002 - - -
375 412003 50,000 25,000 50,000
500 412004 60,000 30,000 60,000

1,000 412010 80,000 40,000 80,000
2,000 412020 160,000 45,000 90,000
3,000 412030 240,000 50,000 100,000
4,000 412040 360,000 55,000 110,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )***ช่วงการบริการ Remote Service หากซื้อจาก Natural สามารถ ย้ายเครื่องคอม ได้ตามความจำเป็น ( ลิขสิทธิ์ Software อิงกับ Computer )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB รุ่น 3.00 : Object-Oriented DataBase

  ทำงานรวดเร็วกว่า SQL Scripting มากกว่า 1,000 เท่า

 • สามารถ Basic Customized @ CDR / SMDR Format

  โดยระบุ Field, Character หรือ Condition ในแต่ละ Record

 • สามารถ Mapping เพื่อเปลี่ยน Access Code ของแต่ละ Trunk

  และ คิดค่าบริการโทรศัพท์ ตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Automatic Printing Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • เพิ่ม Schedule Export เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  หรือ Save File เป็น PDF, RTF, HTML, Excel, Text File & Document ต่าง ๆ

  เน้น Pivot Grid สามารถ Import / Export ร่วมกับ Microsoft Office ผ่าน OpenXML

 • เพิ่ม 3D Business Intelligence ในลักษณะของ Data Charts และ Data Visualization

  เพิ่ม Compare Reports ระหว่าง เดือน, ไตรมาศ & สรุปยอดประจำปี ตามมิติแห่งกาลเวลา

  ด้วย Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาแสดงผลทันที

 • พัฒนา Dynamic Graphical User Interface ด้วย Visual C# กับ .NET Multi-platform App UI

  รองรับ Drap and Drop พร้อม Security ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทุกรูปแบบ ผ่าน Human Relation

  Computer ขั้นต่ำ CPU 4 Core RAM 8 GB & DirectX 3D 11 สำหรับ Windows 10, 11 & Server 2019, 2022

 • รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์หลากหลาย Format ผ่านทาง TCP/IP หรือ RS-232 กับ Single - PABX, IP Phone หรือ VOIP

 • คิดอัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Location ของแต่ละสายนอก หรือ ประเภทการโทร ( พร้อมกันหลากหลายสูตร )


  หมายเหตุ

  • รองรับตู้สาขา @ มีความซับซ้อนสูง ทุกรุ่น ทุก Protocol

   ตรวจสอบ การโอนสาย ตรวจสอบ Condition Code เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด

   • Avaya IP Office

   • TOSHIBA & NORTEL

   • Iwatsu รุ่น ADIX-M กับ UX

   • SIEMENS 3000 / 4000 / 8000

   • LG IP-PABX รุ่น iPECS / IPKTS

   • ALCATEL รุ่น OmniPCX Enterprise

   • Ericsson รุ่น MiVoice Video / Conference

   • Panasonic รุ่น TDA / TDE - 100 / 200 / 600 ฯลฯ

   • Avaya & Ericsson สำหรับ Condition Code

    กรณีเชื่อมกันเป็น Network ทั้ง ชนิดเดียวกัน & ต่างชนิดกัน

   • NEAX 2400, 7X00 & 8X00 ( เพื่อรองรับ JIS Protocol )

    ทำให้ลดต้นทุนในการซื้อ Printer Card และ สเถียรมากกว่า

    Printer Card เสียหาย ...ง่าย กรณีฟ้าลง หรือ ไฟฟ้ากระชาก

   • การใช้ Name แทน Extension Number หรือ Trunk Number

    • Audio Code

    • UniXcape, Grandstream

    • Cisco ทั้ง Call Manager และ Call Manager Express

Real-Time Web Built-in Application

 • Web Server Built-in Application

  เพื่อง่ายต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

  รองรับ Dynamic Web ด้วย HTML5, CSS3 & JavaScript

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Multiple Connect ( พร้อมกัน ได้ ...ไม่เกินจำนวน License ของ Windows )

  พัฒนา Web Server แบบฝั่งตัว ไว้ใน Application เพื่อง่ายต่อ Maintenance

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Chrome, Edge, Firefox, Safari หรือ Internet Explorer
Client / Server Edition  

Develop by  Microsoft Visual C++ 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Server 2019, 2022


การบริการ Remote Maintenance ต่าง ๆ ผ่าน Any Desk ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ( ในเวลาราชการ )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


รายปี ***

Remote Service


Maintenance on Site

และ Customize / Year

125 414001 60,000 30,000 60,000
250 414002 80,000 40,000 80,000
375 414003 100,000 50,000 100,000
500 414004 120,000 60,000 120,000

1,000 414010 160,000 80,000 160,000
2,000 414020 320,000 90,000 180,000
3,000 414030 480,000 100,000 200,000
4,000 414040 640,000 110,000 220,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )Desktop Server Application ( Desktop & Mobile .NET MAUI Blazor Hybrid App ทำงานผ่าน TCP / IP ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • รองรับ Windows Service ( Plug-in )

  ทำงานได้ แม้ไม่ได้เข้า Login ของ Windows

 • Multi-Monitor ( Real-Time Record & Traffic )

  เพื่อติดตาม Real-Time Record ของแต่ละ Department

  ด้วย Security ระดับ Field & Record ตาม Human Relation

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer ช่วย Server ประมวลผล

  และ รองรับข้อมูลมหาศาล Big Data รวมถึงเป็น Real-Time Backup & Mirror ระหว่างกัน


Real-Time ASP.NET with SignalR ( Web Application )

 • พัฒนาด้วย ASP.NET Blazor Hybrid 8+ with C#

  Reactive programming with Asynchronous Data Streams.

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Responsive Web Design รองรับทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web ด้วย HTML5 + CSS3 พร้อม Bootstrap และ TypeScript

  Multiple Connect ( ไม่เกินจำนวน Account หรือ License ของ Windows )

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Chrome, Edge, Firefox, Safari หรือ Internet Explorer

 • สามารถ Create, Read, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก แต่ละสาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที

  สามารถสั่ง Save และ Dowlond เป็น Zip File ได้ทั้ง PDF, Excel, Document ต่าง ๆ หรือ Text File


Last update : May 05, 2024 10:00 ( Thailand )


Odoo ERP, Open Source are trademarks of Belgian Odoo S.A.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199