Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Natural at Home Page Telephone Billing Business Solutions E-Billing Solutions E-Business Solutions E-Commerce Solutions Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.th

Product
• Home
• Windows
- Natural Billing
- Natural Business
- Natural E-Billing
- Natural E-Business
- Natural E-Commerce
• .NET Platform
- Natural X-Billing
- Natural X-Business
- Natural X-Commerce
• Cross-Platform
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft E-Business
- JiniSoft E-Commerce
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by PHP Extension with C++

PHP Extension with C++ & JavaScriptJiniSoft Computing


        JiniSoft E-Commerce คือ การรวมกัน ระหว่าง JiniSoft E-Billing และ JiniSoft E-Business

        เพื่อการประมวลผล HRM, CRM, ERP & MRP ผนวกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อม Artificial Intelligence, Big Data Science & Internet of Things ประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง Device & Server รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วย Multiply Parallel Processing ในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Systems ตามปรัชญา Java RMI, JavaSpace & Jini Network Technology เพียงแต่เปลี่ยนมาพัฒนาด้วย C++ Cross-Platform
JiniSoft E-Commerce จะมาพร้อมกับ Machine Feeling, Coding & Learning

ปรับเปลี่ยน Dynamic GUI & Web ตาม อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ ของ Users แต่ละบุคคล ( Employee / Customer )
Standard Edition

Develop by  Qt / C++ 14, Cross-Platform
Run On Mac OS X, Microsoft Windows 10 & Server 2016


Consulting เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

App Store / Server


Consulting

&
Cloud Storage / Year

128 4A1001 $999 $999
256 4A1002 $1,499 $1,499
512 4A1004 $1,999 $1,999

1,024 4A1010 $2,999 $2,999
2,048 4A1020 $5,999 $5,999
3,072 4A1030 $8,999 $8,999

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Employee / Customer )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Universal Windows 10


Desktop Central Server

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB Engine 2.4 : Object-Oriented DataBase

  ทำงานเร็วกว่า FoxPro หรือ SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

  Query Cache ช่วย ...ลด Dynamic Object-Oriented Query แบบซ้ำ ๆ

 • พัฒนา Dynamic GUI ด้วย Qt / C++ 11, Desktop & Mobile Cross-Platform

  รองรับ Drap and Drop พร้อม Security ยืนยันความถูกต้อง ผ่าน Human Relation

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GHz RAM 1 GB สำหรับ Mac OS X, Windows 10 & 2016

 • เป็น Centralized Server รวบรวมข้อมูด ได้มากกว่า 128 สาขา ผ่าน WebSocket Protocol

  JiniSoft E-Buffer ทำ Report ณ. สาขาตนเองได้ หรือ Update ข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

 • Full HRM : Human Resource Management ( เน้น Development & Managerialism )

  เลือก คน เข้ากับ งาน เปรียบเทียบ ...ประวัติการทำงาน ความรู้ และ ความสามารถ กับ Feng Shui Cycle

 • Full CRM : Customer Relationship Management ( ประวัติ ...ฐานข้อมูล ลูกค้า & Maintenance )

  Account = จำนวนลูกค้า เพื่อประมวลผล Data Analysis & Feng Shui ( ทั้งแบบ รวม หรือ เฉพาะราย )

 • Full ERP : Enterprise Resource Planning ง่าย ๆ ผ่าน Transaction Flow แยก Template ตามประเภทธุรกิจDynamic Web ( Built-in )

 • Real-Time Brower ( Dynamic Query )

 • โปรแกรม JiniSoft ไม่ได้ ...ทำงานร่วมกับ Web Server

  Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web Report สวย ๆ พัฒนาด้วย Bootstrap 4 & TypeScript 2.x

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  เป็น Web Server แบบฝั่งตัว ...เพื่อง่ายต่อ Maintenance ( รองรับ HTML5 )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก / สาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที
Professional Edition

Develop by  Qt / C++ 14, Cross-Platform
Run On Mac OS X, Windows 7, 8, 10 & Server 2012


Consulting เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

App Store / Server


Consulting

&
Cloud Storage / Year

128 4A2001 $1,999 $1,999
256 4A2002 $2,999 $2,999
512 4A2004 $3,999 $3,999

1,024 4A2010 $5,999 $5,999
2,048 4A2020 $11,999 $11,999
3,072 4A2030 $17,999 $17,999

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Employee / Customer )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Universal Windows 10


Desktop Central Server ( Single Client / Mobile App ในวง LAN ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Compare Report ระหว่าง เดือน, ไตรมาศ, ปี & สรุปยอดประจำปี

 • เพิ่ม Export มาเป็น PDF, Excel, Document & Text File ( Text, CSV & Tab Delimited )

 • เพิ่ม Schedule เพื่อ Save File หรือ Send E-Mail ( เช่น Excel หรือ PDF File ) ได้ทั้งแบบ ทันที และ อัตโนมัติ

 • เน้น Business Intelligence ด้วย Data Charts & Data Visualization ( Feng Shui Cycle & HTML5 Canvas )
ฟรี ...ค่าบริการ เชื่อม Mobile App กับ Centralized Server

กรณีซื้อ Consulting หรือ เข้าร่วม Social Business with Blockchain
Client / Server Edition

Develop by  Qt / C++ 14, Cross-Platform
Run On Mac OS X, Linux, Windows 7, 8, 10 & Server 2012


Consulting เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

App Store / Server


Consulting

&
Cloud Storage / Year

128 4A4001 $3,999 $3,999
256 4A4002 $5,999 $5,999
512 4A4004 $7,999 $7,999

1,024 4A4010 $11,999 $11,999
2,048 4A4020 $23,999 $23,999
3,072 4A4030 $35,999 $35,999

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Employee / Customer )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Universal Windows 10


Desktop Client with Server ( Client / App Store ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer

  และรองรับ Big Data สามารถกำหนดให้ Real-Time Backup & Mirror ได้

 • เน้น Multi-Monitor ( Real-Time Transaction & Traffic ของ แต่ละสาขา หรือ บริษัทย่อย )

 • Import / Export ข้อมูล Employee, Extension & Deprartment จาก LDAP \ Active Directory

 • Full MRP : Material Requirements Planning & IoT to maintenance for inventory & product.

 • Client / Server ผ่าน Dynamic Object Protocol ด้วย Socket Protocol หลาย ๆ สาขา หลาย ๆ Device พร้อมกันกรณี ลูกค้า หรือ ตัวแทน ...ซื้อ Customize จาก Natural


เพิ่ม Help Desk & Telephone Directory Systems

 • Dynamaic Web & Graphic User Interface ( E-Mail แจ้ง Status )

  Export เพื่อ Update ข้อมูล ...ให้ Human Resource Management System

  Work Flow ตามลักษณะงาน หรือ Approve ( แยก ...ตาม Department หรือ บริษัทย่อย )

  ทำงานร่วม ( Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory หลัง ...มีการ Approve แล้ว

  รวมทั้งมีผลให้ Client \ Server สามารถ Automatic Logon ผ่าน LDAP \ Active Directory


Cloud Computing

Develop by  Visual C++ 2015, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 R2 [ Server Application ]


Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


Consulting , Customize

&
Cloud Storage / Year

128 6A8001 $7,999 $7,999
256 6A8002 $11,999 $11,999
512 6A8004 $15,999 $15,999

1,024 6A8010 $24,999 $24,999
2,048 6A8020 $49,999 $49,999
3,072 6A8030 $74,999 $74,999

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Employee / Customer )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Universal Windows 10


Multiply Parallel Processing ( Client / App Store ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • อนุญาติให้แก้ไข Dynamic Scripting หรือ Object-Oriented SQL

  สามารถ Customize แต่ละ Transaction Flow แยกแต่ละ Department

  พร้อม Security ในการเข้าถึง Field หรือ Record ตามกฏ Human Relation

 • ประมวลผลคู่ขนาน ( Client & Server ช่วยกัน Multiply Parallel Processing )

  เพื่อช่วยกัน Co-operative Computing พร้อมเป็น Backup / Mirror ระหว่างกัน

  โดยต้องเลือกประเภท Server Application เพื่อให้บริการ Client หรือ Mobile App

  ระหว่าง Natural X หรือ JiniSoft App อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้ง 2 อย่างทำงานพร้อมกันScope ของ Customize

 • Windows Azure Development

 • RESTful Web Service ( JSON & XML)

 • WCF : Windows Communication Foundation

 • SQL Server : ADO.NET, LINQ & Entity Framework

 • ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language

 • Microsoft Office : เพื่อนำ Detail ใน Unified Commerce แต่ละ Record มาแสดงผล ( Pop-up )

 • Microsoft SharePoint : เพื่อกำหนด Document Workflow หรือ Document Rule ภายในองค์กร

 • Microsoft Exchange, Lync Server หรือ อื่น ๆ : เพื่อติดตาม Workflow ผ่าน E-mail, Video, Telephone

  หรือ ช่องทางการสื่อสาร ( Communications ) อื่น ๆ ในการคงไว้ ซึ่ง Security ในการทำ Buniess ของ องค์กร
Unified Edition

Develop by  Visual C++ 2015, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 R2 [ Server Application ]


Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


Consulting , Customize

&
Cloud Storage / Year

128 6AA001 $15,999 $15,999
256 6AA002 $22,999 $22,999
512 6AA004 $29,999 $29,999

1,024 6AA010 $49,999 $49,999
2,048 6AA020 $99,999 $99,999
3,072 6AA030 $149,999 $149,999

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Employee / Customer )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Universal Windows 10


Internet of Things ( Client / App Store ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  แต่รวมค่าบริการ Customize ในการทำงานร่วมกับ Application อื่น ๆ

 • Full HRM : Human Resource Management ( Mating, Development & Managerialism )

 • Full CRM : Customer Relationship Management ( ประวัติ ...ฐานข้อมูล ลูกค้า & e-Shopping )

  จำนวน Account = ลูกค้าปัจจุบัน หรือ ...ระหว่าง "รอการปิดงาน" ( ส่วนลูกค้าในอดีต ...ไม่จำกัดจำนวน )

 • Full ERP : Enterprise Resource Planning ง่าย ๆ ผ่าน Workfolw สามารถ "ปรับแต่ง" ให้ตรงตาม แต่ละธุรกิจ

 • ทุก ๆ Transaction Flow ของแต่ละ Business Rule จะถูกผนวกรวมเข้าเป็น ...ส่วนหนึ่ง ของ Unified CommunicationsScope ของ Customize

 • All IoT

 • Web Mining

 • Text to Speech

 • Machine Learning

 • Artificial Intelligence

 • Natural Language Processing

 • Enterprise Content Management

 • Digital Image and Signal Processing
Last update : June 12, 2017 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.JiniSoft Corporation

Copyright @ 1990 - 2016   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ jinisoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 825-8799