Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Natural at Home Page Natural Billing Natural Business Natural E-Billing Natural E-Business Natural E-Commerce Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.th

Product
• Home
• Windows
- Telephone Billing
- Telephone E-Billing
• Windows Store
- Natural Billing
- Natural Business
- Natural E-Billing
- Natural E-Business
- Natural E-Commerce
• .NET Platform
- Natural X-Billing
- Natural X-Business
- Natural X-Commerce
• Cross-Platform
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft E-Business
- JiniSoft E-Commerce
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by PHP Extension with C++

PHP Extension with C++ & JavaScriptTelephone E-Billing ( Free Upgrade อย่างน้อย 3 ปี )

      การเพิ่ม License หากเกิน 1 ปี ต้องหักค่าเสื่อมก่อน ปีแรก 50% ปีต่อไป ปีละ 25% แล้วค่อยจ่ายส่วนต่างครับ

      E-Billing ที่ซื้อ หรือ ซื้อ Upgrade ในปี 2017 จะได้รับการ Upgrade ไปเป็นทำงานบน Windows Store เพื่อ Security สูงสุด

      กำลังเร่งจัดทำ Presentation และ Video Training ให้ IT ของแต่ละบริษัท สามารถ Upgrade และ ดูแล Software ได้ด้วยตนเอง เพราะทุกวันนี้มี ลูกค้าหลาย ๆ ราย ยังใช้งานมาเป็นเวลานานนับ 10+ ปี โดยไม่มีการ Maintenance ( หาก ไม่มีปัญหา Error @ File Management ของ Windows เนื่องจาก Hardware ผิด Spec จะสามารถทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ได้นานนับ สิบ ๆ ปี แต่ควรทำ Scan Disk และ Defragment ปีละครั้ง )

Standard Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App

ค่าบริการ / ปี
128 B1001 5,000 10,000
256 B1002 10,000 15,000
512 B1004 17,500 20,000

1,024 B1010 25,000 30,000
2,048 B1020 50,000 60,000
3,072 B1030 75,000 90,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เป็น Centralized Server รวบรวมข้อมูล ไม่เกิน 128 PABX ผ่าน TCP/IP หรือ Socket Protocol


Desktop App สำหรับ Win32 / C++ ทำงานบน Microsoft Windows 7, 8 & 10

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB Engine 2.40 : Object-Oriented DataBase

  ทำงานเร็วกว่า App @ พัฒนาบน SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

 • รองรับ Centralized Telephone Billing พร้อม ๆ กัน ไม่เกิน 128 PABX

  รับข้อมูล ผ่าน TCP/IP, File & RS-232 สำหรับ Interoperation กับ PABX

 • พัฒนา Graphic User Interface ด้วย Microsoft Foundation Class Library

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GHz RAM 1 GB สำหรับ Microsoft Windows 7 & 10

 • อัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม ...สายนอก & ประเภทการโทร ( พร้อม ๆ กัน หลากหลายสูตร )

 • เพิ่ม มิติแห่งกาลเวลา สำหรับ Configuration ต่าง ๆ หรือ Object ต่าง ๆ @ เกี่ยวกับ Department

  เพื่อย้อนหลังกลับไปประมวลผล ณ. ช่วงเวลาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง หรือ ยกเลิก Maintenance ที่มีปัญหา


  หมายเหตุ

  • ตรวจสอบ Condition Code, การโอนสาย ( หรือ ข้อมูล ใน Record ไม่ครบ )

   • TOSHIBA & NORTEL

   • SIEMENS HiPath 4000

   • Iwatsu รุ่น ADIX-M กับ UX

   • LG IP-PABX รุ่น iPECS / IPKTS

   • Panasonic รุ่น TDA / TDE - 100 / 200 / 600

   • NEC IP-PABX รุ่น SL1000 / SV8X00 / SV9X00

    ทดสอบ โดยรับข้อมูล ผ่าน Hyper Terminal ออกมาเป็น Text File ได้Dynamic Web ( Bulit-in Application )

 • ไม่ได้ทำงานร่วมกับ Web Server

  เพื่อง่ายต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

 • Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web พัฒนา HTML5 ด้วย Bootstrap 4 & TypeScript 2.5

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  เป็น Web Server แบบฝั่งตัว ...เพื่อง่ายต่อ Maintenance ( รองรับ HTML5 )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก / สาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที
Professional Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App

ค่าบริการ / ปี
128 B2001 10,000 20,000
256 B2002 20,000 30,000
512 B2004 35,000 40,000

1,024 B2010 50,000 60,000
2,048 B2020 100,000 120,000
3,072 B2030 150,000 180,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )Desktop App สำหรับ Win32 / C++ ทำงานบน Microsoft Windows 7, 8 & 10

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Mapping Trunk เพื่อ Cross Newtork ระหว่าง PABX

  เพื่อเชื่อโยงข้อมูกการโอนสายข้าม Network หลาย ๆ Record

  ของแต่ละ PABX มาประมวลผลรวมกันเสมือนเป็น Record เดียวกัน

 • เพิ่ม Automatic Printing Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • เพิ่มการคิดค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Graphic Report ด้วย 2D Drawing / Direct X & HTML5 Canvas

  หรือ Business Intelligence ในลักษณะ Data Charts & Data Visualization

 • เพิ่ม Schedule เพื่อ Save File หรือ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทันที และ อัตโนมัติ

  เพื่อ Export Report จัดเก็บเป็น Excel & Text File ( Text, CSV & Tab Delimited )

 • เพิ่ม Compare Report เทียบ ระหว่าง ...เดือน ทั้ง ย้อนหลัง 12 เดือน หรือ ย้อนหลัง 12 ปี

  Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาแสดงผลทันที  หมายเหตุ

  • ตู้สาขา @ มีความซับซ้อนสูง ( หรือ ต้องมีการ Customzie เพิ่ม )

   • Avaya IP Office

   • SIEMENS HiPath 8000

   • ALCATEL รุ่น OmniPCX Enterprise

   • Ericsson รุ่น MiVoice Video / Conference

   • Avaya & Ericsson สำหรับ Condition Code

    กรณีเชื่อกันเป็น Network ทั้ง ชนิดเดียวกัน & ต่างชนิดกัน

   • NEAX 2400, 7X00 & 8X00 ( เพื่อรองรับ JIS Protocol )

    ทำให้ลดต้นทุนในการซื้อ Printer Card และ สเถียรมากกว่า

    Printer Card เสียหาย ...ง่าย กรณีฟ้าลง หรือ ไฟฟ้ากระชาก

   • การใช้ Name แทน Extension Number หรือ Trunk Number

    • Audio Code

    • Cisco ทั้ง Call Manager และ Call Manager Express
Client / Server Edition  

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App

ค่าบริการ / ปี
128 B4001 25,000 40,000
256 B4002 50,000 60,000
512 B4004 75,000 80,000

1,024 B4010 100,000 120,000
2,048 B4020 200,000 240,000
3,072 B4030 300,000 360,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )Desktop App สำหรับ Win32 / C++ ทำงานบน Microsoft Windows 7, 8 & 10

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Multi-Monitor ( Real-Time Record )

  ในทุก ๆ Desktop Client โดยจะแสดงตามสิทธิ์ ของ Login

 • เพิ่ม Client / Server ผ่าน File Sharing บน Local Area Network

  พร้อม Cache Management เพื่อลด Data Transfer และ Client ได้ไม่จำกัด

 • เพิ่ม Schedule หรือ Real-Time Export ไปยัง SQL Server ผ่าน ADO.NET

  ทั้ง Record และ Report เพื่อ External Customize ( ผ่าน C++\CLI .NET App )

 • เพิ่ม Import ข้อมูล Extension & Deprartment จาก LDAP \ Active Directory

 • เพิ่มการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( Public Service ...ชุมสาย ) แบบ Multi-Table

 • เพิ่มการคิด "ส่วนลด" ของค่าบริการ ตามปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตามกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )
Cloud Computing

Develop by  Visual C# 2017, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2016 [ Server Application ]


Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


Consulting , Customize

&
Cloud Storage / Year

128 B8001 50,000 50,000
256 B8002 100,000 100,000
512 B8004 150,000 150,000

1,024 B8010 200,000 200,000
2,048 B8020 400,000 400,000
3,072 B8030 600,000 600,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )Multiply Parallel Processing ( Client / Win32 ทำงานบน Internet พร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Server 2 ฝั่ง Office & Cloud และ Client ทั้งหมด ช่วยกันประมวลผล Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing และ Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน ในลักษณะ Blockchain

 • Client / Server ทำงานผ่าน Dynamic Object & Binary Protocol บน WebSocket เพื่อ Real-Time CRUD & ReportScope ของ Customize

 • Windows Azure Development

 • RESTful Web Service ( JSON & XML)

 • WCF : Windows Communication Foundation

 • SQL Server : ADO.NET, LINQ & Entity Framework

 • ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language

 • Microsoft Office : เพื่อนำ Detail ใน Unified Billing แต่ละ Record มาแสดงผล ( Pop-up )

 • Microsoft SharePoint : เพื่อกำหนด Document Workflow หรือ Document Rule ภายในองค์กร

 • Microsoft Exchange, Lync Server หรือ อื่น ๆ : เพื่อติดตาม Workflow ผ่าน E-mail, Video, Telephone

  หรือ ช่องทางการสื่อสาร ( Communications ) อื่น ๆ ในการคงไว้ ซึ่ง Security ในการทำ Buniess ของ องค์กร
Last update : June 12, 2017 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2016   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199